BASELOAD CAPITAL SWEDEN AB (PUBL) RAPPORTERAR IDAG RESULTATET FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2021

May 26, 2021

Under första kvartalet 2021 stängde Baseload en kapitalrunda på 25 MUSD med Chevron Technology Ventures (”Chevron”) som ny strategisk investerare.

  • Resultatet för det första kvartalet uppgick till -30,0 MSEK (-8,3 MSEK för motsvarande period 2020).
  • I Japan fortgår arbetet med Sansui som är det tredje projektet i Japan. Det är ett mindre projekt där en befintlig onsen-brunn används för att driva två stycken Climeonmoduler. Projektet är strategiskt viktigt för att kunna expandera med större projekt i samma område.
  • I Taiwan är borrningen åter i full gång i Westlake-projektet med ett uppnått djup på 900 meter och har ett mål på 1200 meter. Enligt nya tidsplanen bör borrningen kunna vara färdig i slutet av maj eller början av juni.
  • På Island driftsatte Varmaorka fas 2 på Fludir och startade upp ytterligare 600 kW vilket ger Fludir 1 & 2 en totalkapacitet på 1200 kW. Arbetet för fas tre har också startats med att utvärdera om vi kan bygga ytterligare mellan 500 och 1500 kW på siten.
  • I USA har Baseload signerat ett LOI tillsammans med Chevron Technology Center för att bygga ett pilotprojekt på en befintlig oljebrunn.

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2021 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Helling, CEO of Baseload Capital
alexander.helling@baseloadcap.com

Downloads:

Delårsrapport_Q1_2021

RELATED POSTS

Coffee with Baseload – Episode #8

Welcome to another episode of Coffee with Baseload! This time, we had a chance to catch up with Jesper Jolma, Investment Manager at Baseload Capital.

We need progress not perfection - Salvatore Santoro, DNB

Who is responsible for the green transition?Is it the governments, regulators, markets, or the private sector?

Why the public sector is key to boosting geothermal in the fight against climate change

In some ways, geothermal energy in its many forms represents the biggest possible source of […]

How to get in the TOP 25 in Cleantech open - Magnus Agerström, co-founder Cleantech Scandinavia

For the last 15 years Cleantech Scandinavia has been running an international network for investors and startups in the field of Nordic & Baltic Cleantech.
1 2 3 20
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram