BASELOAD CAPITAL SWEDEN AB (PUBL) RAPPORTERAR IDAG RESULTATET FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2021

May 26, 2021

Under första kvartalet 2021 stängde Baseload en kapitalrunda på 25 MUSD med Chevron Technology Ventures (”Chevron”) som ny strategisk investerare.

  • Resultatet för det första kvartalet uppgick till -30,0 MSEK (-8,3 MSEK för motsvarande period 2020).
  • I Japan fortgår arbetet med Sansui som är det tredje projektet i Japan. Det är ett mindre projekt där en befintlig onsen-brunn används för att driva två stycken Climeonmoduler. Projektet är strategiskt viktigt för att kunna expandera med större projekt i samma område.
  • I Taiwan är borrningen åter i full gång i Westlake-projektet med ett uppnått djup på 900 meter och har ett mål på 1200 meter. Enligt nya tidsplanen bör borrningen kunna vara färdig i slutet av maj eller början av juni.
  • På Island driftsatte Varmaorka fas 2 på Fludir och startade upp ytterligare 600 kW vilket ger Fludir 1 & 2 en totalkapacitet på 1200 kW. Arbetet för fas tre har också startats med att utvärdera om vi kan bygga ytterligare mellan 500 och 1500 kW på siten.
  • I USA har Baseload signerat ett LOI tillsammans med Chevron Technology Center för att bygga ett pilotprojekt på en befintlig oljebrunn.

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2021 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Helling, CEO of Baseload Capital
alexander.helling@baseloadcap.com

Downloads:

Delårsrapport_Q1_2021

Share:

RELATED POSTS

Baseload Capital teams up with Orcan Energy in first U.S. oil and gas project

Baseload Capital proudly announces its first project in the U.S. to harness excess heat from oil and gas wells. This will also be the company’s first collaboration with German supplier Orcan Energy.

Coffee with Baseload – Episode #2

How do you take your coffee, and why is high entropy working in geothermal? ...not related, but both are important!

Baseload Capital Attends CERAWeek - The World's Premier Energy Event

Baseload Capital was a featured speaker at this year's CERAWeek – The World's Premier Energy Event. For forty years, CERAWeek has been providing an integrated framework for understanding

How to unleash the heat beneath our feet - Joseph Scherer, CEO of GreenFire Energy at CERAweek 2022

Meet Joseph Scherer, CEO of GreenFire Energy - company that develops and implements innovative geothermal technology in a mission to accelerate the transition to clean
1 2 3 14
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram