BASELOAD CAPITAL SWEDEN AB (PUBL) RAPPORTERAR IDAG RESULTATET FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2021

May 26, 2021

Under första kvartalet 2021 stängde Baseload en kapitalrunda på 25 MUSD med Chevron Technology Ventures (”Chevron”) som ny strategisk investerare.

  • Resultatet för det första kvartalet uppgick till -30,0 MSEK (-8,3 MSEK för motsvarande period 2020).
  • I Japan fortgår arbetet med Sansui som är det tredje projektet i Japan. Det är ett mindre projekt där en befintlig onsen-brunn används för att driva två stycken Climeonmoduler. Projektet är strategiskt viktigt för att kunna expandera med större projekt i samma område.
  • I Taiwan är borrningen åter i full gång i Westlake-projektet med ett uppnått djup på 900 meter och har ett mål på 1200 meter. Enligt nya tidsplanen bör borrningen kunna vara färdig i slutet av maj eller början av juni.
  • På Island driftsatte Varmaorka fas 2 på Fludir och startade upp ytterligare 600 kW vilket ger Fludir 1 & 2 en totalkapacitet på 1200 kW. Arbetet för fas tre har också startats med att utvärdera om vi kan bygga ytterligare mellan 500 och 1500 kW på siten.
  • I USA har Baseload signerat ett LOI tillsammans med Chevron Technology Center för att bygga ett pilotprojekt på en befintlig oljebrunn.

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2021 kl. 07:30 CET.

Denna information är sådan som Baseload Capital Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-26 07:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Helling, CEO of Baseload Capital
alexander.helling@baseloadcap.com

Downloads:

Delårsrapport_Q1_2021

Share:

RELATED POSTS

Conversation with Graeme Edge of Energy Disruptors

The disruptions we need: a conversation with Graeme Edge of Energy Disruptors When we encountered a technical glitch at our recent seminar, we decided it […]

Geothermal startups get another boost

Geothermal startups get another boost from Chevron as the oil giant backs a geothermal project developer. Image Credits: Universal Images Group / Getty Images The U.S.-based oil major […]

Baseload Capital closes equity round

Baseload Capital closes equity round of $25 million with Chevron as new strategic investor. Baseload Capital, the Swedish company specialized in funding the deployment of […]

Interim Report Q4 -2020

Baseload Capital Sweden AB (publ) today releases the results for the period 1 January – 31 December 2020 During the fourth quarter of 2020, all of […]
1 2 3 8
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram