BASELOAD CAPITAL SWEDEN AB (PUBL) RAPPORTERAR IDAG RESULTATET FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2021

August 27, 2021

Under andra kvartalet har fokus legat på projekt- och affärsutveckling på alla våra aktiva marknader.

  • Periodens resultat blev -34,1 MSEK där omvärdering av projekt och lån till dotterbolag står för -17,2 MSEK, varav -7,5 MSEK utgörs av valutakursdifferenser till följd av en stärkt krona.
  • I USA väntar projektbolaget fortfarande på tillstånd från myndigheterna för att få släppa ut geotermiskt vatten från Wendelanläggningen i en närliggande bäck, men prognosen är att projektet fortfarande kan slutföras före årets slut.
  • I Japan pågår arbete med Sansui-sajten som beräknas driftsättas före årets slut. Projektet är den första delen i det större Waita 2-projektet som Baseload Power Japan och Furusato kommer att utveckla tillsammans.
  • I Taiwan färdigställs prospekteringsbrunnen vid Westlake. Flödestester har genomförts under sommaren men inledande tester visar mindre flöde än förväntat.
  • På Island har Baseload Power Iceland etablerats. Efter kvartalet slut har bolaget förvärvat kraftverken Fludaorka och Reykholtsorka inklusive expansionsrättigheterna. En analys pågår med syfte att sätta mål avseende ytterligare borrhål för varje sajt.

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Helling, CEO of Baseload Capital
alexander.helling@baseloadcap.com

Downloads:

Baseload Capital_Delårsrapport_Q2_2021

Share:

RELATED POSTS

Baseload Power Iceland to increase capacity with new geothermal well

Baseload Power Iceland and Varmaorka ehf. are pleased to announce that they have received all required

Now it's time for the defence companies to transform - Eva Axelsson, Saab

There is a lot of talk about sustainability today but have you ever wondered what this field looked like 20 years ago?

Coffee with Baseload – Episode #5

In this episode of Coffee with Baseload Jesper Jolma, Investment Manager at Baseload Capital, answer to a question that came from J. Caceres, Sustainablearth:

Probably the first green bank in the world - Trond Moe, Managing Director of NEFCO

Before joining Nefco in 2018, Trond worked for 30 years in emerging markets, in Eastern Europe, Asia and Africa, including 15 years in Ukraine financing the mobile phone and internet infrastructure scale-up.
1 2 3 18
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram