BASELOAD CAPITAL SWEDEN AB (PUBL) RAPPORTERAR IDAG RESULTATET FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2021

August 27, 2021

Under andra kvartalet har fokus legat på projekt- och affärsutveckling på alla våra aktiva marknader.

  • Periodens resultat blev -34,1 MSEK där omvärdering av projekt och lån till dotterbolag står för -17,2 MSEK, varav -7,5 MSEK utgörs av valutakursdifferenser till följd av en stärkt krona.
  • I USA väntar projektbolaget fortfarande på tillstånd från myndigheterna för att få släppa ut geotermiskt vatten från Wendelanläggningen i en närliggande bäck, men prognosen är att projektet fortfarande kan slutföras före årets slut.
  • I Japan pågår arbete med Sansui-sajten som beräknas driftsättas före årets slut. Projektet är den första delen i det större Waita 2-projektet som Baseload Power Japan och Furusato kommer att utveckla tillsammans.
  • I Taiwan färdigställs prospekteringsbrunnen vid Westlake. Flödestester har genomförts under sommaren men inledande tester visar mindre flöde än förväntat.
  • På Island har Baseload Power Iceland etablerats. Efter kvartalet slut har bolaget förvärvat kraftverken Fludaorka och Reykholtsorka inklusive expansionsrättigheterna. En analys pågår med syfte att sätta mål avseende ytterligare borrhål för varje sajt.

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 07:30 CET.

Denna information är sådan som Baseload Capital Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-27 07:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Helling, CEO of Baseload Capital
alexander.helling@baseloadcap.com

Downloads:

Baseload Capital_Delårsrapport_Q2_2021

Share:

RELATED POSTS

Conversation with Graeme Edge of Energy Disruptors

The disruptions we need: a conversation with Graeme Edge of Energy Disruptors When we encountered a technical glitch at our recent seminar, we decided it […]

Geothermal startups get another boost

Geothermal startups get another boost from Chevron as the oil giant backs a geothermal project developer. Image Credits: Universal Images Group / Getty Images The U.S.-based oil major […]

Baseload Capital closes equity round

Baseload Capital closes equity round of $25 million with Chevron as new strategic investor. Baseload Capital, the Swedish company specialized in funding the deployment of […]

Interim Report Q4 -2020

Baseload Capital Sweden AB (publ) today releases the results for the period 1 January – 31 December 2020 During the fourth quarter of 2020, all of […]
1 2 3 8
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram