BASELOAD CAPITAL SWEDEN AB (PUBL) RAPPORTERAR IDAG RESULTATET FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2021

August 27, 2021

Under andra kvartalet har fokus legat på projekt- och affärsutveckling på alla våra aktiva marknader.

  • Periodens resultat blev -34,1 MSEK där omvärdering av projekt och lån till dotterbolag står för -17,2 MSEK, varav -7,5 MSEK utgörs av valutakursdifferenser till följd av en stärkt krona.
  • I USA väntar projektbolaget fortfarande på tillstånd från myndigheterna för att få släppa ut geotermiskt vatten från Wendelanläggningen i en närliggande bäck, men prognosen är att projektet fortfarande kan slutföras före årets slut.
  • I Japan pågår arbete med Sansui-sajten som beräknas driftsättas före årets slut. Projektet är den första delen i det större Waita 2-projektet som Baseload Power Japan och Furusato kommer att utveckla tillsammans.
  • I Taiwan färdigställs prospekteringsbrunnen vid Westlake. Flödestester har genomförts under sommaren men inledande tester visar mindre flöde än förväntat.
  • På Island har Baseload Power Iceland etablerats. Efter kvartalet slut har bolaget förvärvat kraftverken Fludaorka och Reykholtsorka inklusive expansionsrättigheterna. En analys pågår med syfte att sätta mål avseende ytterligare borrhål för varje sajt.

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Helling, CEO of Baseload Capital
alexander.helling@baseloadcap.com

Downloads:

Baseload Capital_Delårsrapport_Q2_2021

Share:

RELATED POSTS

The Switch - Just Another Newsletter (Issue 1, 2022)

Coffee with Baseload interview series has gone live! Coffee with Baseload is an attempt to […]

Accelerating the green transition is a piece of CAKE - Stefan Ytterborn, CEO CAKE

Stefan Ytterborn is the founder and CEO of CAKE, the Swedish maker of premium lightweight electric motorcycles.

Baseload Capital teams up with Orcan Energy in first U.S. oil and gas project

Baseload Capital proudly announces its first project in the U.S. to harness excess heat from oil and gas wells. This will also be the company’s first collaboration with German supplier Orcan Energy.

Coffee with Baseload – Episode #2

How do you take your coffee, and why is high entropy working in geothermal? ...not related, but both are important!
1 2 3 14
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram