DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2020

August 28, 2020

Under andra kvartalet 2020 har bolaget fortsatt att utveckla projekten i Japan, Taiwan och på Island. Covid-19 har hittills haft begänsad effekt på bolaget. Påverkan på pågående projekt har inneburit viss försening i en del av projekten, men arbetet har i stort sett kunnat fortgå som planerat. Reserestriktioner innebär dock temporärt mindre fokus på affärsutveckling. 

  • Resultatet för det andra kvartalet uppgick till -10,4 MSEK (-0,7 MSEK för motsvarande period 2019). Resultatet för första halvåret 2020 uppgick till -18,7 MSEK (9,3 MSEK för motsvarande period 2019).
  • Under kvartalet har två kraftverk tagits i drift i Japan. I slutet av april driftsattes det första projektet, Waita. I början på juni togs det andra kraftverket, Midori, i drift.
  • I Taiwan fortgår arbetet med ett antal projekt, där det första kraftverket beräknas tas i drift under första halvåret 2021.
  • På Island har en ny pump installerats på bolagets första kraftverk i Fludir. Pumpen har flödestestats under sommaren, och vid ökat flöde kommer kraftverket uppgraderas med ytterliggare Climeon-moduler. Vidare beräknas ett par nya kraftverk tas i drift under året. Efter kvartalets slut har det konvertibla lån som bolaget har ställt ut till Varmaorka konverterats till aktier.
  • Under kvartalet drogs de första pengarna från den gröna obligation som bolaget emitterade under första kvartalet 2019. Alla konvenanter som bolaget måste leva upp till, uppfylldes under kvartalet. I maj noterades obligationen på Nasdaq.
  • Efter kvartalets slut har bolaget inlett ett samarbete med det nyzeeländska bolaget Geo 40 och även deltagit i den nyemission som Geo40 genomfört. Geo40 har utvecklat en teknik för att extrahera kisel och andra mineraler ur geotermiskt vatten vilket minskar drifts-kostnaderna för geotermiska kraftverk. Samtidigt produceras mineraler på ett hållbart sätt.

Denna information är sådan som Baseload Capital Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Helling, CEO of Baseload Capital
alexander.helling@baseloadcap.com

Downloads:

Release

Share:

RELATED POSTS

Conversation with Graeme Edge of Energy Disruptors

The disruptions we need: a conversation with Graeme Edge of Energy Disruptors When we encountered a technical glitch at our recent seminar, we decided it […]

Geothermal startups get another boost

Geothermal startups get another boost from Chevron as the oil giant backs a geothermal project developer. Image Credits: Universal Images Group / Getty Images The U.S.-based oil major […]

Baseload Capital closes equity round

Baseload Capital closes equity round of $25 million with Chevron as new strategic investor. Baseload Capital, the Swedish company specialized in funding the deployment of […]

Interim Report Q4 -2020

Baseload Capital Sweden AB (publ) today releases the results for the period 1 January – 31 December 2020 During the fourth quarter of 2020, all of […]
1 2 3 8
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram